Kijėlių specialusis ugdymo centras
Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2020-2021 mokslo metų 2021-05-21 11:40:39 82.5 KB
Ugdymo planas 2021-2022 mokslo metų 2024-02-19 10:36:29 1.73 MB
Viešųjų pirkimų 2021m. planas 1.16 MB
Viešųjų pirkimų 2021m. planas 1.16 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų ataskaitos
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022
Metine atskaitomybe_2022_kijeliai 2023-04-03 15:19:33 1.82 MB
2021 metų ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021 m. I ketvirčio duomenis 2021-06-09 11:21:08 210.21 KB
bendra pagal finansavimo šaltinius; 2021-06-09 11:21:11 220.26 KB
finansavimo šaltinis - H; 2021-06-09 11:21:14 232.93 KB
finansavimo šaltinis - K; 2021-05-19 14:03:53 232.66 KB
finansavimo šaltinis - Z; 2021-05-19 14:03:53 232.6 KB
finasavimo šaltinis - D; 2021-05-19 14:03:54 232.04 KB
finansavimo šaltinis -  R; 2021-05-19 14:03:54 232.31 KB
finansavimo šaltinis-  N1; 2021-05-19 14:03:55 232.3 KB
finansavimo šaltinis N2; 2021-05-19 14:03:55 232.43 KB
finasavimo šaltinis Į 2021-05-19 14:03:55 232.31 KB
Metine atskaitomybe_2021_kijeliai 2022-12-29 11:50:28 1.07 MB
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. II ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:13 171.5 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:07:14 185.3 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:15 172.17 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:07:16 183.8 KB
Aiškinamasis raštas 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:16 198.94 KB
2019 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 III ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:09:16 171.8 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:09:16 185.64 KB
Aiškinamasis raštas III ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:09:17 189.2 KB
2018 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis (1) 2021-05-19 14:15:59 1.6 MB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:16:41 1.75 MB
Aiškinamasis raštas  2021-05-19 14:10:45 2.31 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų valgiaraščiai 6.64 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023 m. I-mojo ketvirčio biudžetas 2023-05-23 15:31:00 2.81 MB
2023 m. I-mojo ketvirčio biudžetas
2023 m. I-mojo ketvirčio biudžetas 2023-05-23 15:31:00 2.81 MB
2022 m. III-čiojo ketvirčio biudžetas
Biudzeto nr. 2_2022_iii_kijeliai 2022-12-29 12:20:49 971.83 KB
2022 m. II-trojo ketvirčio biudžetas
Biudzeto nr.2_2022_ii_kijeliai 2022-12-29 12:18:11 935.54 KB
2022 m. I-mojo ketvirčio biudžetas
Biudzeto nr.2_2022_i_kijeliai 2022-12-29 12:03:37 933.34 KB
2021 m. I-mojo ketvirčio biudžetas
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 m. I ketvirtį 2021-05-21 12:58:34 210.45 KB
2020 m. II-trojo ketvirčio biudžetas
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. II ketvirtį 2021-05-21 13:05:13 157.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. II 2021-05-21 13:11:24 175.49 KB
2020 m. I-mojo ketvirčio biudžetas
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. I ketvirtį 2021-05-21 12:52:59 158.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. I ketvirčio 2021-05-21 13:06:21 175.47 KB
2018 m. IV-tojo ketvirčio biudžetas
Bendra programa 2021-05-19 15:16:19 201.71 KB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (K) 2021-05-19 15:16:19 209.73 KB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Z) 2021-05-19 15:16:20 218.83 KB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (H) 2021-05-19 15:16:20 209.92 KB
Socialinės atskirties mažinimo programa (D) 2021-05-19 15:16:21 208.95 KB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa ( R) 2021-05-19 15:16:21 209.4 KB
Aiškinamasis raštas 2021-05-19 15:16:22 167.8 KB
2018 m. III-čiojo ketvirčio biudžetas
Bendra programa 2021-05-19 15:19:13 3.28 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (K) 2021-05-19 15:19:22 4.33 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Z) 2021-05-19 15:19:31 4.37 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (H) 2021-05-19 15:19:38 3.39 MB
Socialinės atskirties mažinimo programa (D) 2021-05-19 15:19:45 3.38 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (R) 2021-05-19 15:19:47 1.48 MB
Aiškinamasis raštas 2021-05-19 15:19:49 1.93 MB
2018 m. II-trojo ketvirčio biudžetas
Bendra programa 2021-05-19 15:22:03 2.05 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (K) 2021-05-19 15:22:07 2.26 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Z) 2021-05-19 15:22:12 2.25 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (H) 2021-05-19 15:22:17 2.27 MB
Socialinės atskirties mažinimo programa (D) 2021-05-19 15:22:22 2.26 MB
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (R) 2021-05-19 15:22:27 2.27 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. II ketvirčio duomenis 2021-05-21 12:32:52 169.85 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-21 12:35:02 170.7 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 III ketvirčio duomenis 2021-05-21 12:31:57 170.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis (2) 2021-05-21 12:30:05 2.01 MB
Renginiai, veiklos 2020 metams 2021-05-21 11:45:33 14.27 KB
PEPIS sitemos diegimas mokyklose 2020-2021 mokslo metais 2021-05-21 11:45:33 14.6 KB
Strateginis veiklos planas 2019-2021 metų 2021-05-21 11:51:10 565.33 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas (2020 metų) 2021-05-19 15:44:16 20.86 KB
Papildytas pirkimų planas 2021-05-19 15:44:16 20.26 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-05-19 15:44:16 1.02 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Ugdymo centro nuostatai 2021-05-20 18:50:26 102.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-09 11:28:30 751.07 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m. 2021-05-21 12:30:48 440.28 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Pozityvaus elgesio palaikymo modelis 281.47 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-09 11:28:30 751.07 KB
2022 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 veiklos ataskaita 3.22 MB