Kijėlių specialusis ugdymo centras

Logopedas

Logopede ugdymo centre dirba

Ina Kiškienė Logopedė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

11.40 – 17.00

 – 

– 

Antradienis

8.00 – 17.00 12.50 – 13.20 8.00 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 10.00

12.50 – 13.20

15.00 – 17.00 

Ketvirtadienis

12.00 – 18.25 –  12.00 – 17.00
Penktadienis 8.00 – 14.00 – 

8.00 – 13.00

Kontaktai Telefonas +370 383 53417

El. paštas ina.zero@gmail.com
El. paštas Rašyti

Logopedo veikla:

 • Ugdymo centro logopedas tiria mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo, tarties ir komunikacijos  sutrikimus.
 • Teikia korekcinę pagalbą tarties,  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams, atitinkančią jų socialinę aplinką, mokymosi ar  veiklos poreikius, kad jie galėtų kuo savarankiškiau gyventi.
 • Logopedinė pagalba, siekiant įveikti komunikacijos sutrikimus gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Ji apimaterapiją (pagalbą), reabilitaciją ir integraciją į socialinį gyvenimą, taip pat  intervenciją, konsultavimą ir rekomendacijas.
 • Logopedinės pagalbos tikslai suteikti asmenims kiek įmanomą aukštesnį funkcionavimo ir komunikacijos lygį, atitinkantį jų socialinę aplinką, mokymosi ar veiklos poreikius, kad jie galėtų savarankiškai gyventi.
 • Logopedas konsultuoja mokinių tėvus ir  mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus  kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias  individualizuotas programas.
 • Dirba su mokiniu  individualiai arba pogrupiais logopedinių pratybų metu, taip pat, suderinęs su klasės/grupės pedagogu, kartu dalyvauja mokinių komunikacinės ir pažintinėsveiklos pamokų metu bei neformaliojo ugdmo procese.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais), teikia jiems metodinę pagalbą, siekiant korekcinio darbo tęstinumo grupėse ir namuose.
 • Esant reikalui rekomenduoja ugdymo centro Vaiko gerovės komisijai dėl sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siusti į Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.

Logopedinių pratybų laikas:

Antradieniais 11.00 – 17.00 val.

Trečiadieniais 11.00 – 17.00 val.

Ketvirtadieniais 12.00 – 17.00 val.

Penktadieniais 8.00 – 11.00 val. 

Atnaujinta: 2022-07-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30