Kijėlių specialusis ugdymo centras
Dokumentai
2021 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas 2021 m. I ketvirčio duomenis 2021-06-09 11:21:08 210.21 KB
bendra pagal finansavimo šaltinius; 2021-06-09 11:21:11 220.26 KB
finansavimo šaltinis - H; 2021-06-09 11:21:14 232.93 KB
finansavimo šaltinis - K; 2021-05-19 14:03:53 232.66 KB
finansavimo šaltinis - Z; 2021-05-19 14:03:53 232.6 KB
finasavimo šaltinis - D; 2021-05-19 14:03:54 232.04 KB
finansavimo šaltinis -  R; 2021-05-19 14:03:54 232.31 KB
finansavimo šaltinis-  N1; 2021-05-19 14:03:55 232.3 KB
finansavimo šaltinis N2; 2021-05-19 14:03:55 232.43 KB
finasavimo šaltinis Į 2021-05-19 14:03:55 232.31 KB
Metine atskaitomybe_2021_kijeliai 2022-12-29 11:50:28 1.07 MB