Kijėlių specialusis ugdymo centras
Dokumentai
2020 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. II ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:13 171.5 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:07:14 185.3 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:15 172.17 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:07:16 183.8 KB
Aiškinamasis raštas 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:16 198.94 KB