Kijėlių specialusis ugdymo centras

Vertybės, filosofija, misija, vizija

Ugdymo centro filosofija

Kiekvienas žmogus yra jaučiantis ir kuriantis subjektas. Žmogus yra asmenybė, veikianti ir kurianti, su savo jausmais ir poreikiais. Kiekvienas žmogus yra kuriantis ir produktyvus, netgi  jei aplinkos požiūriu jo kūriniai menkaverčiai.

(Sture  Gustofssonas)

Ugdymo centro vertybės

  • Visų bendruomenės narių saugumas ir sveikata;
  • Vidinė darna (gyvenimas be vidinių konfliktų);
  • Kūrybiškumas (aktyvi veikla, savirelizacija).

Ugdymo centro misija

Labai didelių ir didelių specialiųjų udymos(-si) poreikių (protinė ir kompleksinė negalia) Molėtų rajono asmenų nuo 6 iki 21 metų ugdymas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias, teikiant specialiojo ugdymo ir  socialines paslaugas bei prieinamumo užtikrinimas.

Ugdymo centro vizija

Visavertis vaiko gyvenimas, pilnai  atitinkantis jo individualius poreikius ir galimybes, pozityviai suteikiantis naujų galimybių ir įgūdžių kūrybiškai reaguoti į iššūkius ir aktyviai jame veikti.

Atnaujinta: 2024-03-27