Kijėlių specialusis ugdymo centras

Mokinių pavėžėjimas

Užtikrinamas švietimo prieinamumas visiems ugdymo centro didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, nepajėgiantiems savarankiškai vaikščioti arba dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs kelyje, pavėžėjant juos dvejais ugdymo centro mikroautobusais.

Važiuojančių mokinių sąrašas ir vežiojimo grafikas sudaromas atsižvelgiant į mokinių tėvų (globėjų) gyvenamąsias vietas; Laikinai pasikeitus važiavimo grafikui, apie laikinus pasikeitimus mokinių tėvus informuoja klasės vadovas, jam neesant lydintys asmuo(pedagogo padėjėjas) ar kitas  ugdymo centro darbuotojas  administracijos pavedimu.

 Mokiniui susirgus ar dėl kurios nors kitos priežasties nevykstant į ugdymo centrą, mokinio tėvai apie neatvykimą,  informuoja lydinčius asmenys ar ugdymo centro administraciją.

 Vykstant su mokiniais į ekskursiją, išvyką būtina turėti tėvų raštišką sutikimą dėl leidimo vykti į mokinių turizmo renginį.

Atnaujinta: 2024-03-27