Kijėlių specialusis ugdymo centras
Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų ataskaitos
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022
Metine atskaitomybe_2022_kijeliai 2023-04-03 15:19:33 1.82 MB
2021 metų ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021 m. I ketvirčio duomenis 2021-06-09 11:21:08 210.21 KB
bendra pagal finansavimo šaltinius; 2021-06-09 11:21:11 220.26 KB
finansavimo šaltinis - H; 2021-06-09 11:21:14 232.93 KB
finansavimo šaltinis - K; 2021-05-19 14:03:53 232.66 KB
finansavimo šaltinis - Z; 2021-05-19 14:03:53 232.6 KB
finasavimo šaltinis - D; 2021-05-19 14:03:54 232.04 KB
finansavimo šaltinis -  R; 2021-05-19 14:03:54 232.31 KB
finansavimo šaltinis-  N1; 2021-05-19 14:03:55 232.3 KB
finansavimo šaltinis N2; 2021-05-19 14:03:55 232.43 KB
finasavimo šaltinis Į 2021-05-19 14:03:55 232.31 KB
Metine atskaitomybe_2021_kijeliai 2022-12-29 11:50:28 1.07 MB
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. II ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:13 171.5 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:07:14 185.3 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:15 172.17 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:07:16 183.8 KB
Aiškinamasis raštas 2020 m. I ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:07:16 198.94 KB
2019 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 III ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:09:16 171.8 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:09:16 185.64 KB
Aiškinamasis raštas III ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:09:17 189.2 KB
2018 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis (1) 2021-05-19 14:15:59 1.6 MB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:16:41 1.75 MB
Aiškinamasis raštas  2021-05-19 14:10:45 2.31 MB