Kijėlių specialusis ugdymo centras
Dokumentai
2018 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis (1) 2021-05-19 14:15:59 1.6 MB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:16:41 1.75 MB
Aiškinamasis raštas  2021-05-19 14:10:45 2.31 MB