Kijėlių specialusis ugdymo centras
Dokumentai
2019 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 III ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:09:16 171.8 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2021-05-19 14:09:16 185.64 KB
Aiškinamasis raštas III ketvirčio duomenis 2021-05-19 14:09:17 189.2 KB