Kijėlių specialusis ugdymo centras

Šeimos klubo veikla

 

Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre vykdomos Šeimos klubo, įsteigto 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436“  veiklų metu.
Šeimos klubui vadovauja psichologė Ramunė Vidžiūnienė. Pagrindinis šeimos klubo veiklos tikslas yra įtraukti tėvus į edukacines veiklas, suteikti jiems daugiau žinių apie vaikų specialiuosius poreikius, organizuoti bendrą tėvų ir neįgaliųjų vaikų veiklą, konsultuoti juos ir teikti pagalbą sprendžiant iškilusius klausimus, stiprinant emocinį atsparumą ir socialines kompetencijas. Taip pat siekiama  sudaryti sąlygas šeimoms bendrauti nekasdieninėje aplinkoje, padėti drauge įveikti sunkumus, pasidalinti gerąja patirtimi vaikų auklėjimo, funkcijų pasiskirstymo tarp šeimos narių klausimais. Vyksta aktyvios meninės ir šviečiamosios veiklos šeimoms, organizuojamos grupinės bei individualios konsultacijos tėvams ir ugdytojams. 

     Vykdomų veiklų metu skatinama, kad šeima įsitrauktų į pagalbos procesą, teiktų pasiūlymus, rodytų iniciatyvą, konsultuotųsi jiems rūpimais klausimais. Juk dalydamiesi asmenine patirtimi ir gaudami profesionalių žinių iš psichologo dalyviai turi galimybę pažvelgti į savo situaciją iš šalies bei įveikti kylančius sunkumus.
Projekto dalyvių ateityje laukia dar daug įdomių šeimos klubo susitikimų. Šiuo metu klubo veiklose dalyvauja 6 šeimos, individualios konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu. Kviečiame visus norinčius tėvelius prisijungti prie Šeimos klubo veiklų. Juk laikas, praleistas kartu su kitomis šeimomis ar individualiai su konsultuojančiu specialistu, stiprina asmeninius gebėjimus, gerina vaikų ir tėvų tarpusavio bendravimo įgūdžius.

Šeimos klube 2020 m. birželis

 

Šeimos klube 2020 m. rugsėjis

 

 Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio tėvams teikiamos individualios (nuotolinės) konsultacijos.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į  psichologę Ramunę Vidžiūnienę, tel. 869 875 029.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Ramunę Vidžiūnienę, ramune.vidziuniene@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir  www.europa.eu.

 

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu

Atnaujinta: 2024-03-27