Kijėlių specialusis ugdymo centras

SEE ME

 

Vykdomas Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra Latvijos ir Lietuvos specialiųjų poreikių vaikams“ (SEE ME, Nr.LLI-436).

Projekto tikslas- gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose. 

Informacija apie programos finansinę paramą:

Projekto biudžetas - 463 478,29 Eur,

iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas - 393 957 Eur.

 

Projekto pradžia - 2020 m. gegužės 01 d.

Projekto pabaiga - 2022 m. liepos 31 d. 

 

Projekto partneriai:

Visagino "Verdenės"gimnazija (Lietuva)                           Kraslavos savivaldybės Dagdos seniūnija  (Latvija)

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras (Lietuva)

Dėl papildomos informacijos apie projekto veiklas prašome kreiptis į Astą Jakovlevienę,el.p.  kijeliuuc@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.  

 

Daugiau apie vykdomas projekto veiklas skaitykite skiltyje -Projektinė veika SEE ME -https://kijeliuspuc.lt/projektine-veikla

Atnaujinta: 2021-10-21

Atnaujinta: 2024-03-27