Kijėlių specialusis ugdymo centras

Naujos edukacinės programos.


Projektas „SEE ME“ arba  „Pamatyk mane,  kaip smagiai aš mokausi, lipdau, glazūruoju, veliu ir kuriu“


Sudėtingu Covid -19 pandemijos metu, neprarasti vilties ir tikėjimo mums padeda įgyvendinamas Latgalos ir Utenos pasienio regionų tarptautinis projektas „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ (SEE ME, NR.)LLI-436. Jo tikslas - gerinti negalią turinčių mokinių  socialinę įtrauktį, bei didinti švietimo aplinkos prieinamumą ir efektyvumą.

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa  www.latlit.eu

Kijėlių specialiojo ugdymo centre vyksta edukacinės programos: „Vilnos magija“ (mokytoja Ilona Šilinskienė)  ir „Smagioji keramika“ (mokytoja E. Andrukonienė) Šios mokymo  programos skirtos technologijų, iki-profesiniam ugdymui ir meniniam ugdymui.

Keramikos būrelio metu pagrindinis siekis darbelių iš molio gamyba, jų dekoravimas, apipavidalinimas ir terapinių, sensomotorinių užduočių išpildymas, leidžiantis naudoti molį kaip pagalbinę priemonę, visą dėmesį sutelkiant į asmens pojūčius ir saviraišką.

Šie meninės raiškos užsiėmimai suteikia galimybes saugioje aplinkoje atgaivinti ir patirti savo spontanišką kūrybiškumą, žaidimo procesą, leidžia būti jame, atrasti bei atskleisti naujas, dar neatskleistas savo asmenybės puses. Kūryba duoda teigiamas emocijas – tiems mokiniams, kurie turi sunkumų ir tiems kurių elgesys, kelia iššūkių.

Nors laikantis karantino sąlygų, teko sumažinti norinčių lipdyti mokinių skaičių, tam , kad išvengtume srautų maišymosi tarp mokinių grupių, tie kurie lipdė -pajuto smagiosios keramikos privalumus , kuriuos atidžiai  ir su kantrybe perdavė mokytoja Erika, kuri sako: Čia svarbiausia – procesas ir vaikas“, o keramika juk ,  menas, kai  naudojamos nežodinės komunikacijos priemonės, būdas išsakyti sumišusius, ne iki galo suprastus jausmus, siekiant suteikti jiems aiškumo ir tvarkos.

Projekto „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ (SEE ME, Nr436) tikslas - gerinti socialinės švietimo

infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose.

Todėl naudojant naujus metodus, įgyvendinant naujas mokymo programas 12 mokinių, turinčių vidutinį protinį atsilikimą ir elgesio ir emocijų sutrikimus ar/ir patiriantys nepalankių aplinkos veiksnių įtaką dėl gyvenimo socialinės rizikos šeimose,  stiprėja raida ir gerėja psichinė savijauta, kas ypač aktualu pandemijos akivaizdoje.

Šių,  ypač pažeidžiamų, dėl įvairių veiksnių ir būklės  mokinių lavinimas ir naujos edukacijos, jų testavimas, darbo su moliu, vilna taikymas padeda vaizdiniais, simboliais išreikšti ir įsisavinti savo išgyvenimus ir atkurti funkciją Aš.  Taip gerėja  ne tik smulkioji ir stambioji motorika, erdvės suvokimas, bet ir savivoka savo išgyvenimų įvairiais gyvenimo periodais.

infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose.

Todėl naudojant naujus metodus, įgyvendinant naujas mokymo programas 12 mokinių, turinčių vidutinį protinį atsilikimą ir elgesio ir emocijų sutrikimus ar/ir patiriantys nepalankių aplinkos veiksnių įtaką dėl gyvenimo socialinės rizikos šeimose,  stiprėja raida ir gerėja psichinė savijauta, kas ypač aktualu pandemijos akivaizdoje.

Šių,  ypač pažeidžiamų, dėl įvairių veiksnių ir būklės  mokinių lavinimas ir naujos edukacijos, jų testavimas, darbo su moliu, vilna taikymas padeda vaizdiniais, simboliais išreikšti ir įsisavinti savo išgyvenimus ir atkurti funkciją Aš.  Taip gerėja  ne tik smulkioji ir stambioji motorika, erdvės suvokimas, bet ir savivoka savo išgyvenimų įvairiais gyvenimo periodais.

 

 Išplėtotas kūrybiškumas, originalumas, lankstumas sustiprina komandinės kūrybos džiaugsmą, žaidimo procesą. Edukacinės programos „Vilnos magija“ programos dalyviai savo kūriniu papuošė ir Molėtų miesto „Kalėdinių eglučių alėją“. Šios mokymo programos mokytoja Ilona, džiaugiasi , jog sustiprėjo mokinių,  turinčių negalių, sutrikimų komandinės kūrybos, kalbėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.  Mokytoja akcentavo, jog labai reikšmingi jiems buvo ir atsiliepimai socialinėje erdvėje. Molėtų forumo dalyvių palaikymas ir pastiprinimas leis dar aktyviau plėtoti šias veiklas ir taip integruotis į visuomenę. O tokiose akcijose atsiskleidžia ir saviraiškos ir kitų įvertinimo poreikis „ See me“ t. y. mūsų darbai tampa matomi ir vertinami.

žiūrėkite:

https://m.facebook.com/groups/2057784941125831/permalink/2841643566073294/?sfnsn=mo.

Mūsų projekto partneriai iš Visagino „Verdenės“ gimnazijos ir Dagdos savivaldybės Latvijoje, dirbantys su didelių ir labai didelių  specialiųjų poreikių vaikais taip įgyvendina savo mokymo programas ir jas sėkmingai  testuoja.

 

Dėl papildomos informacijos apie projekto veiklas prašome kreiptis į Astą Jakovlevienę, kijeliuuc@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos program

 

Atnaujinta: 2024-03-27