Kijėlių specialusis ugdymo centras

Kvalifikacijos kėlimo renginiai{{nuorodos()}}MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  2023 m. sausio mėn. Renginių grafikas: https://moleturspt.lt/wp-content/uploads/2023/01/202301-2.pdf