Kijėlių specialusis ugdymo centras

Aktualu mokytojams

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras skelbia konkursą lavinamųjų klasių  mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pagal neterminuotą darbo sutartį.

Konkursas vyks 2021 m. lapkričio  30 d.

Darbo krūvis – 1512 valandų per metus (1 pareigybė). Darbo krūvis  gali kisti priklausomai nuo mokinių skaičiaus, MK lėšų, įstaigos biudžeto asignavimų.

Pamokos ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi pirmadieniais-penktadieniais  pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

Reikalavimai pretendentams -pedagogo kvalifikacija, atitinkanti reikalavimus keliamus „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintus LR švietimo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V774. Atitiktis dalykiniam pasirengimui ugdant mokinius,  turinčius kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas ir/ar arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusius raidos sutrikimus – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiesiems įvairiapusius raidos sutrikimus arba turinčius  kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais įvairiapusius raidos sutrikimų arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

Darbo užmokestis priklauso nuo mokytojo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo - pastoviosios dalies koeficientai 6,91-9,71.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;

 - išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) ar jo (jų) kopiją(- as);

 - gyvenimo aprašymą.

 Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai.

 

 Dokumentai  įstaigos administracijai teikiami  iki 2021 m. lapkričio 29 d. adresu:

 

 Pušynėlio g.2, Kijėlių kaimas, Luokesos seniūnija,  LT- 33153 Molėtų rajonas.

 

Informacija teikiama tel. 8 (383) 53417 ir el. paštu kijeliuuc@gmail.com

 

Atnaujinta: 2024-03-27