Kijėlių specialusis ugdymo centras

Veiklos sritys

Ugdymo centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85

 

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

 

Kitos švietimo veiklos rūšys:

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

socialinė veikla, nesusijusi su apgyvendinimu 85.32;

vaikų (moksleivių) dienos  priežiūros veikla, įskaitant neįgaliųjų vaikų dienos priežiūrą, kodas 88.91;

kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

Atnaujinta: 2024-03-27