Kijėlių specialusis ugdymo centras

Korupcijos prevencija 2023 metais

 

  • Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre 2023 metais dovanų  negauta.

2023 metais įstaigoje nebuvo atvejų, jog  darbuotojas(-ai) nusišalintų nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto.

  • Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre 2023 metais pranešimų vidiniu kanalu negauta.
  • Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre 2023 metais skundų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus negauta.

Dovanų politikos atmintinė

 

Veiksmų Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2024-03-28