Kijėlių specialusis ugdymo centras

Deklaracijos

Viešųjų ir privačių interesų deklaracijos

 

 

 

 

 

Pareigybių, kurias užinatys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

 

 

Atnaujinta: 2024-03-27