Kijėlių specialusis ugdymo centras

Apklausa Korupcijos prevencijos indeksui

Apklausoje dalyvavo 76,2 procento Molėtų r. Kijėlių specialiojo centro darbuotojų. 

Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus darytina išvada, kad Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centre  (apklaustųjų nuomone) yra minimali (nors vis tik 11,7 procentų apklaustųjų nurodė negalintys į šį klausimą atsakyti/nežino). - Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro  darbuotojai dalyvavę apklausoje (net 100 % apklaustųjų) atsakė, kad jiems neteko susidurti su tokia situacija, kuomet buvo siūlomas kyšis.  Taip pat apklaustieji nurodė , kad per pastaruosius metus (situacijose susijusiose nebūtinai su darbu) niekam nesiūlė ir nedavė kyšio.

Rezultatų santrauka

1. Ar Jums žinoma kas yra korupcija?

Taip 16   100%
Ne 0   0%
Nežinau 0   0%
Viso atsakymų 16  

2. Ar manote, kad Molėtų r. Kijėlių specialiajame ugdymo centre yra paplitusi situacija kai personalui siekiama papildomai atsilyginti?

Taip 0   0%
Ne 14   87.5%
Nežinau(negaliu atsakyti) 2   12.5%
Viso atsakymų 16  

3. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai (kolegoms) buvo siūlomas kyšis?

Taip 0   0%
Ne 15   93.8%
Nežinau 1   6.3%
Viso atsakymų 16  

4. Ar pastaraisias metais buvo situacijų susijusių su darbu, kai Jums buvo daromas spaudimas dėl kažkam palankaus sprendimo priėmimo?

Taip 0   0%
Ne 16   100%
Iš dalies 0   0%
Viso atsakymų 16  

5. Ar per paskutinius metus kam nors (situacijoje, nebūtinai susijusioje su darbu) siūlėte duoti ar davėte kyšį?

Taip 0   0%
Ne 16   100%
Neprisimenu 0   0%
Viso atsakymų 16  

6. Pateikite pastabas, pasiūlymus Korupcijos prevencijos vykdymo skaidrumui didinti (pasirenkamas klausimas)

 

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.

Copyright © ManoApklausa.lt
Online apklausos - Greita ir Paprasta

Atnaujinta: 2024-03-27