Kijėlių specialusis ugdymo centras

Mokytojų taryba

 

Mokytojų tarybos funcijos:

svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą ir individualizavimą, ugdymo pritaikymo galimybes, atsirandančias dėl mokinių specialiųjų poreikių, ugdymosi rezultatus ir problemas, trukdančias jų siekti, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

teikia siūlymus dėl Ugdymo centro metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

renka atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;

priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Ugdymo centro direktoriaus teikiamais, klausimais.

Atnaujinta: 2024-03-27