Kijėlių specialusis ugdymo centras
Pranešimai
Pranešame apie parengtas reorganizavimo sąlygas, reorganizuojant Molėtų r. Kijėlių special...
Finansinius sunkumus patiriančios šeimos, auginančios moksleivius, gali gauti nemokamą mai...