Kijėlių specialusis ugdymo centras

SUSITIKIMUOSE APTARTI RAJONO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PROJEKTO IR ĮTRAUKIOJO UGDYMO KLAUSIMAI

       Sausio 12 dieną Kijėlių specialiajame ugdymo centre lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas įtraukiojo ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė ir šio skyriaus specialistė Kristina Valantinienė, susitikime taip pat dalyvavo ir Molėtų rajono savivaldybės Mero patarėja Nijolė Kimbartienė, rajono Kultūros ir švietimo skyriaus specialistė Natalija Ališauskienė ir specialiojo ugdymo centro vadovė Asta Jakovlevienė, mokytojos -Audronė Janulionienė, Virginija Driominienė, Ilona Šilinskienė bei švietimo pagalbos specialistė Ina Kiškienė. 

           Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai susipažinę su mokiniais, vykdoma veikla, paslaugomis centro klasėse įsitraukė į gyvą diskusiją su susitikimo dalyviais. Aptartos galimybės kaip labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių vaikams sudaryti kuo palankesnes įtraukiojo ugdymo sąlygas, su kokiais iššūkiais susiduriame šiandien, kokiais pasiekimais džiaugiamės, bei kokios būtų galimybėmis kiek įmanoma labiau ir aktyviau įtraukti šiuos vaikus į visos bendruomenės gyvenimą.

    ŠMSM ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas sakė, jog pasikeitus teisės aktams pagrindinis šiuo metu numatomų pertvarkų tikslas ir lūkestis yra sudaryti šiems vaikams sąlygas gauti geriausią įmanomą, jų galimybes atitinkantį išsilavinimą ir keisti visuomenės požiūrį į individualių poreikių turinčius vaikus. Kiti susitikimo svečiai taip pat domėjosi centre taikomomis naujomis mokymosi strategijomis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, vykdoma projektine veikla ne tik specialiajame ugdymo centre, bet ir visame Molėtų rajone.Dieną prieš šį susitikimą, ugdymo centro bendruomenės nariams buvo pristatytas ir aptartas Molėtų rajono mokyklų tinklo pertvarkos projektas, kuriame numatyta nuo 2024 metų rugsėjo pirmos dienos reorganizuoti Molėtų r. Kijėlių specialųjį ugdymo centrą, jį prijungiant prie Molėtų Progimnazijos ir įsteigiant Kijėlių skyrių. Rajono mokyklų tinklo pertvarkos nuostatas ir pagrindinius siekius pristatė Molėtų r. Kultūros ir švietimo skyriaus atstovai -Natalija Ališauskienė ir Arvydas Jurkšaitis. 

Nuotraukos:
A. Janulionienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos